Podziękowania

Podziękowania

załącznik nr 2-1Od wielu lat służymy swoją pomocą dzieciom chorym, przebywającym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, niewielkiej miejscowości w pobliżu Lelowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, utworzonego celem umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ośrodek kierowany jest przez niezwykle oddaną jego podopiecznym Panią Dyrektor Lenę Nieśpielak. Od pierwszego spotkania Pani Dyrektor z dr n. med. Pawłem Molgą, specjalistą laryngologiem i laryngologiem dziecięcym, jego mieszkańcy nie muszą borykać się z problemem dostępu do specjalisty laryngologa. W wyniku tych relacji młodzież z Ośrodka zawsze o nas pamięta. Obdarowuje nas swoimi pracami ręcznymi o niezwykłych walorach estetycznych i pomysłach twórczych. W przekazanych pracach są przede wszystkim emocje tej młodzieży. Od Dyrekcji otrzymaliśmy Akt Podziękowania, którego treść wystarcza za wszystko.