Informacje ogólne

Informacje ogólne

SKARGI I WNIOSKI NFZ

Dział Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ

rozpatruje skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, którzy posiadają umowy ze Śląskim OW NFZ.
Dyrektor Oddziału rozpatruje skargi na pracowników Oddziału.

Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Działu Skarg i Wniosków:

 • bezpośrednio w siedzibie na ul. Kossutha 13 od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8.00 do 16.00;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • pisemnie na adres:
  Śląski OW NFZ
  ul. Kossutha 13
  40–844 Katowice.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków oraz informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych można uzyskać pod numerem telefonu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30): 32 735 05 45

ODPŁATNOŚĆ ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

ODPŁATNOŚĆ ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ. PODSTAWA WYLICZENIA.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartaleMaksymalne opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej – w okresie
01.12.2016 r. – 28.02.2017 r.
III
kwartał 2016 r.:
4055,04
1
strona wyciągu lub odpisu
1
strona kopii
dokumentacja
medyczna na elektronicznym nośniku danych
Max. 0,002 przeciętnego wynagrodzeniaMax.
0,0002 przeciętnego wynagrodzenia
Max.
0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
8 zł0,80 zł1,60 zł


Zmiana podstawy wyliczenia opłat pozostaje bez wpływu na ich wysokość.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Święta Monika” sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Joanna Molga

ZAPISY DO PORADNI I ODDZIAŁÓW

ZAPISY
DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH I ODDZIAŁÓW LECZENIA JEDNEGO DNIA

PRZYJMUJE REJESTRACJA:

 • osobiście lub przez osoby trzecie ( pon – pt 8-20, sob 8-15 ),
 • listownie,
 • telefonicznie (pon – pt 8-20, sob 8-15) pod numerem telefonu: 034-313-73-00.

W ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia następnego po dacie wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia należy dostarczyć skierowanie, osobiście lub przesłać pocztą na adres (Aleja Wolności 20, 42-300 Myszków).

W przypadku niedostarczenia skierowania w wymaganym terminie pacjent zostanie skreślony z kolejki oczekujących.