Ankieta Satysfakcji Pacjenta

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Święta Monika" Sp. z o.o. w Myszkowie za priorytet stawia sobie ciągłe doskonalenie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie świadczonych usług. Działania te mają na celu ciągłe monitorowanie jakości, a tym samym wzrost zadowolenia naszych Pacjentów.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że obdarzacie nas Państwo zaufaniem, powierzając naszej opiece swoje zdrowie oraz zdrowie Waszych najbliższych, potwierdzając tym samym szerokie kompetencje naszego Personelu.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia po odbytej wizycie, czy też po opuszczeniu naszych oddziałów szpitalnych leczenia jednego dnia, Ankiet Satysfakcji Pacjenta, dostępnych w naszej Placówce. Państwa opinie, sugestie, zastrzeżenia są dla zarządzających wyrazem zainteresowania i chęci współdziałania, a także cennym źródłem informacji do wykorzystania we wszystkich obszarach naszej działalności. Posłużą za cenne wskazówki do doskonalenia w sferze jakości świadczonych usług, co znajdzie przełożenie na spełnienie potrzeb i oczekiwań naszych Pacjentów.

Dziękujemy za udział w anonimowym badaniu satysfakcji pacjenta poprzez wypełnienie stosownych Ankiet dostępnych w Rejestracji Placówki

Prezes Zarządu
Joanna Molga