Histeroskopia

Histeroskopia jest zabiegiem ginekologicznym o istotnym znaczeniu w diagnostyce i leczeniu takich problemów jak:

  • niepłodność
  • nawracające poronienia
  • nieprawidłowe krwawienia maciczne

Histeroskopia diagnostyczna odgrywa szczególnie ważną rolę w diagnostyce patologii błony śluzowej jamy macicy, w tym stanów przednowotworowych i nowotworów. Stosowana jest do rozpoznawania nieprawidłowości wnętrza macicy. Histeroskop diagnostyczny to przyrząd optyczny w kształcie rurki, przez którą światłowodem dostarczane jest światło do jamy macicy. Jest on wyposażony w system soczewek umożliwiający dokładne zbadanie wnętrza kanału szyjki i jamy macicy. Od zewnątrz przyrządu podłącza się kamerę video. Histeroskop wprowadzany jest do jamy macicy. W trakcie zabiegu podawany jest do macicy specjalny płyn rozszerzający jamę i umożliwiający zbadanie jej wnętrza. Histeroskopię diagnostyczną wykonuje się przeważnie w drugiej fazie cyklu.

Histeroskopia operacyjna ma zastosowanie w leczeniu stanów chorobowych wykrytych w trakcie histeroskopii diagnostycznej. Wykonywana jest zazwyczaj po histeroskopii diagnostycznej lub w terminie późniejszym, jeżeli konieczne jest specjalne przygotowanie pacjentki do zabiegu. Przebieg histeroskopii operacyjnej jest zbliżony do histeroskopii diagnostycznej, natomiast histeroskop jest o większej średnicy, wyposażony w kanał, przez który lekarz prowadzący zabieg ma możliwość działania mikronarzędziami operacyjnymi za pomocą, których może usunąć zmiany chorobowe (polipy, zrosty, przegrody, mięśniaki).

Zabieg histeroskopii przeprowadzamy w znieczuleniu ogólnym.
Warunkiem dopuszczenia do zabiegu są aktualne badania laboratoryjne.
Z ostatniego roku: grupa krwi, morfologia, jonogram, glukoza, cytologia
Z ostatnich 6 miesięcy: HCV, HbsAg, VDRL, APTT

6 godzin przed zabiegiem nie wolno: jeść, pić, żuć gumy. Przyjmowanie leków powinno być uzgodnione z lekarzem. Pacjentka pozostaje w oddziale przez ok. 3 godziny, następnie udaje się do domu ( nie prowadzi samochodu) i prowadzi normalny tryb życia.

Zabieg poprzedza rozmowa z anestezjologiem. W jej trakcie lekarz zapoznaje się ze stanem pacjentki oraz zakładana jest plastikowa rurka (Venflon), przy pomocy którego będą, w trakcie zabiegu i ewentualnie po, podawane leki i przetaczane płyny. Venflon zostanie usunięty tuż przed opuszczeniem oddziału, po kontroli ciśnienia krwi. Znieczulenie jak każda procedura medyczna może wiązać się z występowaniem różnych powikłań. Jeśli pacjentka ma jakieś wątpliwości dotyczące znieczulenia oraz możliwych powikłań, uprzejmie prosimy o zadawanie pytań do lekarza anestezjologa podczas rozmowy przed zabiegiem. Pacjentka po znieczuleniu w trakcie zabiegu nie odczuwa bólu. Całkowita sprawność psychoruchowa powraca po około 30-60 minutach po zabiegu. Po tym okresie można spożywać pokarmy stałe i płynne. Po zabiegu pacjentka nie powinna prowadzić pojazdów mechanicznych. Ból podbrzusza, który może występować po zabiegu można złagodzić lekami p/bólowymi - lekarz wskaże jakimi.

Poważne powikłania związane z histeroskopią zdarzają się bardzo rzadko. Zwiększone ryzyko występuje w przypadku usuwania dużych mięśniaków penetrujących w głąb mięśnia macicy czy wrodzonych wad macicy.