Chirurgia plastyczna

Chirurgia plastyczna

W ramach Oddziału Chirurgii Plastycznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Święta Monika” najczęściej wykonywanymi zabiegami są: usuwanie guzów niezłośliwych i złośliwych skóry twarzy, głowy oraz powłok ciała.

Zabiegi wykonywane są z użyciem technik plastyk miejscowych. Plastyki miejscowe, to wycięcia zmian patologicznych z zaopatrzeniem powstałych ubytków tkanek płatami z sąsiedztwa lub przeszczepami skóry własnej, pełnej lub pośredniej grubości.

Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym i ogólnym. Po uprzedniej kwalifikacji w poradni chirurgii plastycznej. Większość zabiegów wykonujemy w trybie jednodniowym. Wykonujemy również zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej-estetycznej.

Najczęściej występujące powikłania po zabiegach operacyjnych

  • Infekcja - możliwość zakażenia drobnoustrojami. Większość infekcji związanych z zabiegiem ujawnia się w przeciągu kilku dni lub tygodni po zabiegu. W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić Zespół Wstrząsu Toksycznego (TSS) jest to choroba zagrażająca życiu, wywoływana przez toksyny wydzielane przez niektóre szczepy bakterii. Do jej objawów należą: nagła gorączka, wymioty, biegunka, zawroty głowy, wysypka wyglądem przypominająca oparzenie słoneczne. W przypadku zaobserwowania takich objawów należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
  • Ból - o różnym nasileniu i czasie trwania. W przypadku wystąpienia silnego bólu należy niezwłocznie poinformować lekarza.
  • Krwiak - w niedługim czasie po zabiegu może dojść do powstania krwiaka lub przesięku. Objawia się to opuchlizną, zasinieniem i dolegliwościami bólowymi spowodowanymi nagromadzeniem się krwi lub płynu surowiczego w okolicy operowanej lub w bliźnie. Takie pooperacyjne powikłanie może być przyczyną powstania zakażenia. Organizm jest w stanie sam wyleczyć niewielkie krwiaki lub przesięki. Duże wymagają umieszczenie drenów w celu zapewnienia prawidłowego gojenia. W wyniku drenażu może powstać niewielka blizna.
  • Zaburzenia czucia - po zabiegu operacyjnym może dojść do zaburzeń czucia w miejscu operowanym. Zaburzenia te mogą być przemijające lub trwałe.
  • Martwica - powikłaniem po plastykach miejscowych może być tworzenie się martwicy, czyli powstanie obumarłych tkanek, może to utrudnić gojenie i spowodować konieczności chirurgicznej korekcji.

Biegłość i doświadczenie nawet najlepszego chirurga nigdy w całości nie zagwarantuje zgodności osiągniętego efektu z pierwotnymi założeniami. Wszelkie pierwotne założenia mają zatem charakter wyłącznie orientacyjny.