Wodniak jądra

W wyniku wykonanych badań stwierdzono u Pana występowanie wodniaka jądra prawego/lewego. Specjalista urolog uznał, że najwłaściwszą metodą leczenia jest operacyjne usunięcie wodniaka jądra. Dostęp operacyjny uzyskuje się cięcia na mosznie nad chorym jądrem. Operacja polega na przecięciu moszny, wydobyciu jądra, rozcięciu jego osłonek i ewakuacji płynu z wodniaka. Następnie osłonki zeszywa się poza jądrem, żeby zapobiec nawrotowi wodniaka. W trakcie operacji w mosznie pozostawia się dren na okres 2-3 dni. Ze względu na rodzaj i czas trwania operacji, znieczulenia oraz podawanych leków mogą wystąpić u Pana powikłania w czasie zabiegu operacyjnego lub w okresie pooperacyjnym. Należą do nich:

  • krwotok lub krwawienie, które może wymagać przetoczenia krwi w czasie operacji lub po operacji,
  • gorączka w okresie pooperacyjnym,
  • wystąpienie zakażenia bakteryjnego i ropienia rany w okresie pooperacyjnym,
  • wystąpienie krwiaka lub ropnia w ranie operacyjnej może wymagać powtórnej operacji
  • w celu zatamowania krwawienia, opróżnienia krwiaka i ropnia oraz drenażu rany,
  • a w rzadkich przypadkach usunięcia całego jądra z powodu jego zropienia lub martwicy,
  • wystąpienie obrzęku prącia i moszny spowodowanego odczynem zapalnym pooperacyjnym,
  • wystąpienie zapalenia jądra i najądrza z obrzękiem, stwardnieniem i gorączką oraz koniecznością zastosowania antybiotykoterapii i leczenia przeciwzapalnego,
  • zaburzenia układu krążenia i oddechowego spowodowane znieczuleniem oraz operacją, takie jak: arytmia serca, zaostrzenie choroby wieńcowej serca oraz zawał serca, niewydolność serca, zatrzymanie pracy serca, niewydolność oddechowa, ostra niewydolność nerek

W czasie zabiegu i pobytu w szpitalu jest Pan pod fachową opieką lekarzy specjalistów. Jednak w tym czasie ze względu na przeprowadzone u Pana czynności medyczne lekarskie i pielęgniarskie oraz wykonywane badania mogą wystąpić przy każdej procedurze medycznej takie powikłania jak: krwotok, zakażenie i zatrzymanie pracy serca.

Powyższe informacje mają służyć zrozumieniu przez Pana czynności podejmowanych przez personel medyczny w celu poprawy stanu zdrowia. Powyższy tekst nie ma na celu wywoływania u Pana strachu przed zabiegiem, lecz jest jedynie informacją o nim. Jego celem jest również uświadomienie pacjentom, że każdy, nawet najmniejszy zabieg może być obciążony pewnymi komplikacjami. W razie jakichkolwiek wątpliwości, niezrozumienia całości lub fragmentu informacji prosimy o zgłoszenie się do lekarza prowadzącego.