Recent Posts by mick1

Podziękowania

Od wielu lat służymy swoją pomocą dzieciom chorym, przebywającym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, niewielkiej miejscowości w pobliżu Lelowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, utworzonego celem umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ośrodek kierowany jest przez niezwykle oddaną jego podopiecznym Panią Dyrektor Lenę Nieśpielak. Od…
Więcej

Program Fundacji Dzieciom

Placówka brała udział przy realizacji Programu Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą", na rzecz pomocy dzieciom, którego patronem był nieżyjący już profesor Zbigniew Religa. Otrzymaliśmy certyfikat Dobroczynności.
Więcej

Zaćma – poradnik pacjenta

W zdrowym oku światło dostaje się do oka przez rogówkę, przechodzi przez naturalną soczewkę i jest skupiane na siatkówce, zapewniając ostry, wyraźny obraz. W przypadku zaćmy, wrodzonej lub rozwijającej się z wiekiem choroby oczu polegającej na zmętnieniu soczewki, przepływ światła jest zaburzony. Choroba ta polega na powstawaniu plamek lub zmętniałych obszarów w przezroczystej soczewce oka, co utrudnia promieniom świetlnym przedostanie się do siatkówki, a w konsekwencji prowadzi do upośledzenia ostrości wzroku. Im większe zmętnienia soczewki oka, tym większe pogorszenie ostrości wzroku.

Więcej

Inteligentne soczewki korekcyjne IQ ReSTOR do patrzenia z bliska i daleka

Obecnie na rynku pojawiły się innowacyjne soczewki, wszczepiane po usunięciu soczewki naturalnej. Te soczewki to AcrySof® IQ ReSTOR®. Soczewki AcrySof® IQ ReSTOR® to rewolucyjne soczewki wieloogniskowe poprawiające widzenie w szerokim zakresie odległości - od bliży do dali. Pozwala to pacjentom z zaćmą wyraźnie zobaczyć cały obraz zazwyczaj bez okularów. Pacjent widzi bez okularów zarówno z bliska jak i z daleka, bez problemów również widzi na odległość pośrednią.

Więcej

Twoje oczy to okno na świat

Zabiegi usunięcia zaćmy to widoczna poprawa Twojego życia. Dzięki nowoczesnej technologii okulistycznej Twoje życie znów będzie wyraźne.

Więcej

Recent Comments by mick1

No comments by mick1 yet.