Nasz personel

Nasz personel

CHIRURGIA OGÓLNA

personel-thumb-Zbigniew-Lorencprofesor dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc
specjalista chirurg ogólny

personel-thumb-Piotr-Paweleklek. med. Piotr Pawełek
specjalista chirurg ogólny
specjalista chirurg naczyniowy

personel-thumb-dr n. med. Ireneusz Stokowacki
specjalista chirurg ogólny

CHIRURGIA DZIECIĘCA

dr n. med. Grażyna Wojtynek
specjalista chirurg dziecięcy

CHIRURGIA PLASTYCZNA

personel-thumb-Zbigniew-Łuckilek. med. Zbigniew Łucki
specjalista chirurgii plastycznej

GINEKOLOGIA

personel-thumb-Grzegorz-Stachowiczlek. med. Grzegorz Stachowicz
specjalista ginekolog-położnik

LARYNGOLOGIA

personel-thumb-Pawel-Molgadr n. med. Paweł Molga
specjalista otorynolaryngolog
specjalista otorynolaryngolog dziecięcy

personel-thumb-Adam-Gresyklek. med. Adam Gresyk
specjalista otorynolaryngolog

LARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

personel-thumb-Pawel-Molgadr n. med. Paweł Molga
specjalista otorynolaryngolog
specjalista otorynolaryngolog dziecięcy

ORTOPEDIA

personel-thumb-Rafal-Rokickilek. med. Rafał Rokicki
specjalista ortopeda-traumatolog

personel-thumb-Damian-Polak_lek. med. Damian Polak
specjalista ortopeda-traumatolog

UROLOGIA

lek. med. Mateusz Adamkiewicz
specjalista urolog

OKULISTYKA

personel-thumb-Mariusz-Fronczekdr n. med. Mariusz Fronczek
specjalista okulista

personel-thumb-Malgorzata-Rychtalek. med. Małgorzata Rychta
specjalista okulista

lek. med. Joanna Wiśniewska
specjalista okulista

ZDROWIE PSYCHICZNE

personel-thumb-Patrycja-Siweklek. med. Patrycja Siwek
psychiatra w trakcie specjalizacji

 

 

 

DERMATOLOGIA

lek. med. Barbara Kucharczyk
specjalista dermatolog

LEKARZE DYŻURNI

personel-thumb-Kinga-Jupowiczlek. med. Kinga Jupowicz-Marciniak

personel-thumb-Maria-Humeniuk-Arasiewiczlek. med. Maria Humeniuk-Arasiewicz

personel-thumb-Michal-Radeklek. med. Michał Radek

personel-thumb-Wiktor-Krawczyklek. med. Wiktor Krawczyk

 

ANESTEZJOLOGIA

personel-thumb-Bartlomiej-Gworyslek. med. Bartłomiej Gworys
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

personel-thumb-Jacek-Panczyklek. med. Jacek Pańczyk
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

personel-thumb-Krzysztof-Zalaslek. med. Krzysztof Zalas
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

personel-thumb-Jerzy-Waligoralek. med. Jerzy Waligóra
anestezjolog

personel-thumb-Bozena-Pilarzlek. med. Bożena Pilarz
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

personel-thumb-Wojciech-Czerwienieclek. med. Wojciech Czerwieniec
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii