Blog

Aktualności

Laryngologia i laryngologia dla dzieci w Częstochowie

Od grudnia 2019 r. Placówka uruchomiła komercyjną Poradnię laryngologiczną i Poradnię laryngologiczną dla dzieci, pod adresem Al. N.M.P. 12c (II piętro) w Częstochowie. Gabinet znajduje się w Centrum Rehabilitacji KINESIS. Usługi medyczne świadczy dr n. med. Paweł Molga - specjalista laryngolog, specjalista laryngolog dziecięcy. Gabinet jest kompleksowo wyposażony. Sprzęt medyczny, którym dysponujemy pozwala na  wykonywanie…
Więcej

Podziękowania

Od wielu lat służymy swoją pomocą dzieciom chorym, przebywającym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, niewielkiej miejscowości w pobliżu Lelowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, utworzonego celem umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ośrodek kierowany jest przez niezwykle oddaną jego podopiecznym Panią Dyrektor Lenę Nieśpielak. Od…
Więcej

Program Fundacji Dzieciom

Placówka brała udział przy realizacji Programu Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą", na rzecz pomocy dzieciom, którego patronem był nieżyjący już profesor Zbigniew Religa. Otrzymaliśmy certyfikat Dobroczynności.
Więcej